Koszyk 0
Regulamin

Prowadzącym sklep internetowy PORNO i DUSZNO Store jest:

PW ENTERTAIMENT Paweł Wołczyk
Urzędnicza 26/4
25-729 Kielce
NIP 959-157-37-25
nazywany dalej „Sklepem”

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.pid-store.pl

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym i zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu www.pid-store.pl
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego – Klientem a PW ENTERTAIMENT – Sklepem.
3. Zamówień można dokonywać 24h/dobę.
4. Sklep realizuje zamówienia płatne za pomocą: tradycyjnych przelewów bankowych oraz PayPal.
5. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy. Potwierdzenie będzie zawierało informacje:
– dotyczące szczegółów zamówienia,
– wybranego rodzaju dostawy
– danych wysyłkowych.
W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt: shop@pid-store.pl
7. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
8. Realizacja (wysłanie) zamówień następuje  w ciągu 5-7  dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.

Dostawa i odbiór
1. Sklep dostarcza produkty pod wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką listowną priorytetem oraz firmą kurierską DHL lub K-Ex
2. Produkty wysyłane za pomocą Poczty Polskiej (listem poleconym priorytetem bądź paczką priorytetem) powinny być dostarczane  w terminie do 14 dni roboczych od daty wysłania na terenie Europy oraz do 30 dni roboczych do pozostałych państw. Wysyłki realizowane przez DHL oraz K-Ex powinny być dostarczone  w terminie do 2 dni roboczych od daty wysłania na terenie Europy oraz do 5 dni roboczych do pozostałych państw.
3. Klient ponosi koszty przesyłki zakupionych Towarów.
Płatności
1. Wszystkie ceny produktów w Sklepie podawane są w PLN i nie zawierają podatku VAT.
2. Płatność za zamówione produkty realizowana jest za pomocą: karty kredytowej, karty debetowej, szybkich przelewów bankowych.
3. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387. KRS: 0000227278
4. Innym sposobem płatności jest Paypal oraz przelew tradycyjny na wskazany rachunek bankowy
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.

Reklamacje

1. Reklamacji podlegają produkty niezgodne z opisem lub posiadające wady fabryczne.
2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad listem poleconym lub kurierem na adres:
PORNO i DUSZNO Store
ul. Henryka Kamieńskiego 2
22-100 Chełm

z dopiskiem: „Reklamacja”.
3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.
5. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji:
Sklep  wyśle do Klienta naprawiony lub nowy produkt w ciągu 14 dni, w przypadku kiedy jest to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
6. Negatywne rozpatrzenie reklamacji:
Sklep odeśle towar wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru nie podlegają zwrotowi.

Zwroty

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar do Sklepu.
Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 7 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia.
2. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu lub wymiany towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Polityka prywatności

1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez firmę PW ENTERTAIMENT w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym www.pid-store.pl i działań marketingowych PW ENTERTAIMENT (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe mogą zostać przekazane na rzecz PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387. KRS: 00002272783. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.